GÖLBAŞI ANDEZİT GRUP - ANDEZİT TSE STANDARTLARI

Ankara Taşı olarak bilinen taş Gölbaşı Andezit Taşıdır. Bu sektörde yer alan firmaların üretim tesisi - fabrikası Gölbaşı'ndadır ancak işledikleri maden Isparta, Afyon. Sincan Yenice, Çorum, Konya gibi değişik bölgelerde çıkan Gölbaşı Andezitine nazaran çok kalitesiz madei piyasada satmaktadırlar.. ANDEZİT ALIRKEN 2-3 SENE SONRA ZARARA UĞRAMAMAK İÇİN GÖLBAŞI ANDEZİTİ ÜRETEN FİRMALARLA ÇALIŞMAYA DİKKAT EDİNİZ.!
ANDEZİT TSE STANDARTLARI
Yapılan Deneyler TSE Standart Degeri
Birim Hacim Kütlesi
(gr/cm3)
>2.55
Kütlece Su Emme (%) < 0.7
Don Kaybı (%) < 1
  Döseme zemin ve
benzeri yük tasıyacak
yerlerde
Dekorasyon süs,
duvar kaplama vb
yerlerde
Basınç Mukavemeti
(N/ mm2)
>100 60
Egilme Mukavemeti
(N/ mm2)
>8 6
Sürtünmeden Dolayı
Asınma Kaybı (cm3/50.cm2)
<17 28
Darbe Mukavemeti
(N/ mm2)
<17 0,6
ANDEZİT MADEN OCAĞIMIZDAN ÇIKAN ANDEZİT TAŞIMIZIN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

Özgül Ağırlığı

2.67 gr / cm3

Birim Hacim Ağırlığı

2.35 gr / cm3

Gözeneklilik Derecesi

% 10,1

Doluluk Oranı

% 83.9

Basınç Dayanımı

716 kg / cm2

Eğilme Dayanımı

163 kg / cm2

Darbe Dayanımı

12 kg.cm / cm3

Aşınma Dayanımı

18.1 cm2 / cm2

Ağırlıkça Su Emme Oranı

% 6.54

Görülür Porozite

% 9.51

Atmosfer Basınıcı Altında
Su Emme ( Ağırlıkça)

%4.28

Don Dayanımı (Ortalama
Ağırlık Azalması)

%0.04

ANDEZİT TAŞIMIZ TSE TARAFINDAN BELİRLENEN 1.SINIF ANDEZİTLER ARASINDA YER ALMAKTADIR.

 


HIZLI LİNKLER